Image 1 of 1
SA.Sunrise.10-27-13.BL.jpg
Santa Anita Park.