Image 1 of 1
Vagabond Shoes01.10-30-13.BL.jpg
Santa Anita Park.